Tolk

Huvuddelen av all tolkning i Sverige sker på uppdrag av svenska myndigheter i deras kontakter med personer som inte till fullo behärskar det svenska språket. Det kan röra sig om Kammarkollegiet, sjukhus, domstolar, socialkontor, polis m.m. Även advokater använder ofta tolk, inte minst i asylärenden.

Myndighetstolkning
Hero Tolk har avtal med och servar ett antal av dessa myndigheter, liksom advokatbyråer, med tolkar i alla de språk som det finns behov av. Alla tolkar har genomgått tolkutbildning och till avancerad juridisk och medicinsk tolkning används alltid i första hand auktoriserade tolkar med specialkompetens inom sjukvårds- och rättstolkning.

Konferenstolkning
Hero Tolk har lång och gedigen projektledarerfarenhet av affärs- och konferenstolkning. Vi vet hur man sätter ihop fungerande tolkteam, koordinerar med konferenstekniker och tolkteknisk utrustning och kan hantera alla typer av kringbokningar av t.ex. konferenslokaler, hotell, resor, m.m.

Affärstolkning
För ett affärsmöte, bolagsstämma, marknadsundersökning, skiljedomsärende eller delegationsbesök handplockar vi alltid med största noggrannhet den för varje specifikt uppdrag mest lämpade affärstolken – enligt devisen att vi blir aldrig bättre än de tolkar vi kan erbjuda!

Alla tolkar, liksom handläggarna på Hero Tolk, arbetar naturligtvis alltid under strikt tystnadsplikt.

Telefontolkning
Telefontolkning används nuförtiden i allt större utsträckning, inte minst i sammanhang där det rör sig om akuta uppdrag, kortare ärenden eller i språk där det ibland kan råda brist på kvalificerade tolkar på plats. Hero Tolk kan garantera en tolk på andra linjen inom några få minuter, på det flesta språk, dygnet runt årets alla dagar. Titta gärna på vår film om telefontolkning.

Telefontolkning har blivit den vanligaste formen av tolkning på senare år. Närmare 75 % av alla våra uppdrag är telefontolkningar. Orsaken till detta är att tillgången på bra tolkar blir betydligt större och kostnaden lägre än vid en platstolkning. Hero Tolks tolkförmedlare arbetar aktivt med att kunderna ska använda sig av telefontolkning.

Hur fungerar telefontolkning?
Samtalsparterna (t.ex. läkare och patient) befinner sig i samma rum och kommunicerar med tolken via en telefon med högtalare. Tolken befinner sig på en tyst och lämplig plats t.ex. i hemmet. För att tolkningen ska fungera på bästa möjliga sätt rekommenderas att man använder sig av en bra teknisk utrustning (telefon).

Fördelar med telefontolkning            

  • Bättre anonymitet för användare/klient och tolk – särskilt på mindre orter med liten befolkning.
  • Man får ett större urval av tolkar och språk från hela landet oberoende av avstånd.
  • Restid och utgifter i samband med tolkningen försvinner vilket gör det mer kostnadseffektivt.
  • Det ger snabbare tillgång till tolkar och tillgång till de bästa tolkarna i hela landet.
  • Minskar den negativa miljöpåverkan
  • Skapar neutrala möten beträffande kön, etnisk grupp och religiös tillhörighet

 

Grön Tolk – pröva vårt nya koncept

Grön Tolk är ett miljövänligt val. Läs mer här.


Dela: