Grön Tolk – Miljövänlig och kostnadseffektiv tolkning via telefon

Vill du var med och bidra till en bättre miljö samtidigt som du får tillgång till kompetenta tolkar över hela landet? Fråga oss då om vårt nya koncept Grön tolk!

Telefontolkning används nuförtiden i allt större utsträckning, inte minst i sammanhang där det rör sig om akuta uppdrag, kortare ärenden eller i språk där det ibland kan råda brist på kvalificerade tolkar på plats. Hero Tolk Sverige kan garantera en tolk på andra linjen inom några få minuter, oavsett språk, dygnet runt årets alla dagar.

Telefontolkning blir allt vanligare, dels för att det är kostnadseffektivt och dels för att tillgången på tolkar blir större.

Inte minst behåller man kontakten mellan handläggare/vårdgivare och klient/patient betydligt lättare om tolken inte är närvarande i mötet. Även när det handlar om känsliga samtal/behandlingar underlättar tolkning via telefon.

Dessutom finns inga geografiska eller tidsmässiga hinder och du kan få den bästa tolken för ditt uppdrag, oavsett var du eller tolken befinner sig.

Det är allmänt känt att det under vissa tidpunkter och geografiska lägen råder brist på auktoriserade tolkar och är det svårt att få tag på en tolk med rätt kompetens. Därför är det viktigt att utnyttja tolkarnas tid bättre. Vid telefontolkning kan tolkarna lägga mer tid på själva tolkningen, istället för på resor mellan sina uppdrag.

Fördelar med Grön tolk/Telefontolkning:

  • tillgång till ett större utbud av kvalificerade tolkar och tolkar i små eller sällsynta språk ökar då det inte finns några geografiska eller tidsmässiga hinder
  • risken för jävsituation minskar
  • tolktillgänglighet inom några få minuter
  • minskning av den negativa miljöpåverkan som tolkresor ger
  • neutralitet beträffande kön, etnisk grupp, religion, politisk tillhörighet


Dela: