Hero tolk hjälper er med översättning svenska – norska

Att översätta svenska till norska är ett hantverk. För att kunna leverera en bra text krävs erfarenhet och kunskap inom båda språken. En bra översättning märks inte – tonalitet och språk ska bevaras så att läsaren får samma upplevelse som om den skrivits på originalspråket. 

När du anlitar oss på Hero tolk kan du vara säker på att vi alltid arbetar med auktoriserade översättare. Vi ser till att texterna håller hög kvalité och vi levererar inom den tidsram som anges.

Ökad efterfrågan på översättning från svenska till norska

Hero tolk upplever ett ökat intresse för översättning från svenska till norska och idag är det ett av de vanligaste språken vi arbetar med. Trots att många svenskar förstår norska och vice versa är det alltid en god idé att översätta texter som vänder sig till en norsk målgrupp.

Vi på Hero tolk är en översättningsbyrå i Stockholm. Vi har lång erfarenhet av översättningar och som namnet antyder erbjuder vi även olika typer av tolktjänster – exempelvis konferenstolkning, telefontolkning och myndighetstolkning.

Fördelen med att översätta innehåll till norska

I många fall då företag har närvaro i flera länder och texter ska översättas till flera språk är det enkelt att välja bort översättning till de nordiska språken. En anledning till det kan vara att man tänker att det är lättare att lösa översättning av språk liknande svenskan via till exempel Google translate. När det kommer till ett språk som är väldigt olikt svenskans uppbyggnad är det ofta annorlunda, då brukar exempelvis arabiska översättningar eller översättningar till ryska gå före. 

När frågan om översättning kommer upp rekommenderar vi alltid att även översätta till norska. Att läsa en text på sitt modersmål skapar trovärdighet och fungerar varumärkesbyggande. Driver du bolag och är intresserad av att stärka din synlighet på webben behöver texter översättas för att ert innehåll enklare ska kunna hittas på sökmotorerna.

Även instruktioner, manualer och avtalstexter är exempel på textdokument som med fördel bör översättas. 

Fakta om det norska språket

Norskan är ett av de nordiska språken och tillhör den germanska språkfamiljen tillsammans med bland annat svenska och tyska. Det finns stora skillnader i språk och skrift beroende på var i Norge du befinner dig. 

Svenskar kan ha svårt att skilja på norska och danska i skrift, men då språket talas är det en markant skillnad. 

Norska är ett förhållandevis litet språk – omkring 4 miljoner människor beräknas ha språket som modersmål. Förutom i Norge där norskan är officiellt språk talas det också på vissa platser i USA dit många norskar utvandrade under 1800- och tidigt 1900-tal. 

Vi på Hero tolk tar oss an olika typer av översättningsuppdrag och levererar alltid texterna med stor noggrannhet. Om du är intresserad av att anlita oss, begär en offert!