Översättningar från svenska till engelska

I Sverige, där de flesta pratar bra engelska kan man ibland fråga sig om det är värt att ta in professionell hjälp när det kommer till översättningar.

Uppgiften tenderar att hamna hos någon på marknadsavdelningen eller en anställd med ett intresse för att skriva. Det man ska komma ihåg är att kunna tala ett språk inte är synonymt med att kunna skriva. Många ordval, språknyanser och uttryck riskerar att tappas bort om personen inte har engelska som sitt förstaspråk. En annan minst lika viktiga faktor är att känna till den marknaden man skriver för. Därför kan det i många lägen vara en god investering att anlita en översättningsbyrå.

Vi har många svensk-engelska översättare i vårt nätverk

Våra översättare har alltid språket de översätter till som sitt modersmål. De flesta har bott i landet under många år och är därför väl insatta i trender och kulturella skillnader. Tonalitet- och målgruppsanpassning är viktiga faktorer för att lyckas med sin verksamhet, speciellt om man har som mål att expandera utomlands.

Våra översättare är experter på sitt språk och har omfattande kunskaper om just ditt ämnesområde – vilket är en trygghet för dig som beställare. Kvalitén blir bättre och du kan vara säker på att den översatta texten alltid motsvarar originalet.

Anlita oss för en trygg och professionell översättning

Vid uppstart lägger vi stor vikt vid att matcha dig med rätt översättare. I vårt nätverk med relevant erfarenhet. Vi har personer med varierande bakgrund och olika spetskompetenser för att möta marknadens efterfrågan. Behovet av teknisk, juridisk eller finansiell kompetens är som störst hos våra kunder men oavsett vad du söker kan du hitta det hos oss. Vi har många erfarna engelsk-svenska översättare i vårt nätverk som kan ta sig an ditt uppdrag med kort varsel.

Är du ute efter omarbetning eller anpassning av befintliga texter kan vi så klart hjälpa till med det också. Kontakta oss via formuläret eller maila på tolk@herotolk.com så återkommer vi till dig!

Kort fakta om det engelska språket:

  • Engelska är ett utbrett språk som talas i alla världsdelar.
  • Omkring 360 miljoner människor har engelska som modersmål och engelskan hamnar därför på andraplats efter kinesiska (vilket 1,2 miljarder människor har som förstaspråk)
  • Engelska klassas som ett världsspråk och är av stor betydelse i internationella sammanhang.
  • Engelska tillhör de germanska språken men har egentligen fler likheter med de romanska språken. Anledningen till det ändå klassas som germanskt beror på grammatiken, som är mer likt den tyska och svenska.