Hero Tolk miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015

Hero Tolk har efter revision i februari kompletterat vårt kvalitetsledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001:2015, med ett miljöledningssystem som nu är certifierat enligt ISO 14001:2015. Hero Tolk har länge jobbat med att leverera våra tjänster med ett högt hållbarhetstänk och hänsyn till miljön. Även internt på våra kontor och med våra anställda jobbar vi med ett högt hållbarhets-och miljöfokus. Detta är något som genomsyrar hela Hero koncernen och som samtliga Hero bolag jobbar efter. Vi är därför glada och stolta över att få certifieringen som ett kvitto på vårt miljöarbete, som en av få bolag i språkbranschen i Sverige. Vi kommer framöver att presentera olika satsningar och samarbeten vi kommer göra med fokus på miljön. Vi ser fram emot att med våra tolkar, översättare, leverantörer och kunder fortsätta att leverera gröna och hållbara språktjänster.
Dela: