Elever sökes till tolkutbildning i Östersund.

Hero Tolk erbjuder en grundutbildning för kontakttolkar i samarbete med Arbetsförmedlingen i Eskilstuna och Östersund. Nu söker vi fler elever till vår tolkutbildning i Östersund. Utbildningen ger dig mycket goda förutsättningar för att arbeta som tolk i en snabbt växande bransch.

Utbildningen innehåller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov men auktorisationsprovet ingår inte i utbildningen, du anmäler dig till det separat på Kammarkollegiet.

Kursintyg utfärdas efter varje utförd del i utbildningen, t.ex. introduktionskurs för kontakttolkar, arbetsmarknadskunskap, samhälls- och myndighetstolkning och efter avslutad utbildning utfärdas ett utbildningsbevis.

Vi erbjuder dig:

  • En sammanhållen grundutbildning på 27 veckor som följer MYH:s (Myndigheten för Yrkeshögskolans) krav.
  • Utbildning på heltid 100 % som ges på svenska med språkhandledning på tolkspråket.
  • Utbildningen är kostnadsfri.
  • Gratis kurslitteratur.
  • De första 30 dagarna ordnar Arbetsförmedlingen boendet åt dig. Efter 30 dagar ges ett bidrag på 2 500 kr i månaden till boende som du ordnat själv.
  • Tolkuppdrag från vår tolkförmedling direkt efter avslutad (godkänd) kurs.

Krav:

  • Du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen.
  • Du måste ha mycket goda kunskaper i svenska och i det aktuella språk du ska tolka till.
  • För att bli godkänd på utbildningen krävs att du är närvarande minst 80 %.
  • Vi söker elever i samtliga språkgrupper men främst dari, pashto eller somaliska.

Så här ansöker du:

Vill du gå utbildningen så kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen så snart som möjligt dock senast 2016-06-17.

För mer information – be din handläggare kontakta Anna Hellström eller Linda Johansson på Arbetsförmedlingen i Östersund eller Hero Tolk AB, Business Controller Iréne Grolleman, 010-550 97 13, irene@herotolk.se

 

OBS! Det är Arbetsförmedlingen som granskar och beslutar vilka elever som är behöriga till kursen.

Dela: