Distanstolk via Microsoft Teams

I förbindelse med utvecklingen av coronaviruset i Sverige önskar Hero Tolk uppmana våra kunder att öka användandet av distanstolk (telefon- och videotolk). Vid användning av distanstolk får du tillgång till de mest kvalificerade tolkarna och kan samtidigt bidra att reducera smittorisken.

Visste du att Hero Tolk erbjuder videotolkning via Microsoft Teams?

Hero Tolk upplever en ökad efterfrågan efter videotolkning. Vi har på bakgrund av detta utvidgat vårt tillbud och erbjuder nu videotolkning via Microsoft Teams! Vi har lång erfarenhet med användning av Microsofts företagsapplikationer och tjänster i vårt arbede med förmedling av tolktjänster, samt i vår interna kommunikation. Läs mer om vårt tillbud av videotolkning i fliken ”Publication” i din webbportal.

Registrera din beställning via webbportalen eller skicka oss ett e-post till tolkbestallning@heroeurope.com!

Har du frågor eller behöver vägledning i användning av distanstolk?

Kontakta vårt kundcenter på tel 010-550 97 15 eller tolkbestallning@heroeurope.com

Dela: