Bytte karriär och blev tolk

Wakil Zariab kom till Sverige 2002. Till en början var han inställd på att arbeta som farmaceut, men tack vare ett uppdrag åt Försvarsmakten satsade han på en ny karriär som tolk. ”Det ger mig positiv energi”.

Wakil Zariab har alltid tyckt om att arbeta med människor och att ge en god service. Efter att ha utbildat sig både i Afghanistan och i Sverige arbetade han som farmaceut i flera år. Tolkyrket var ingenting Wakil hade funderat på förrän han kom i kontakt med Försvarsmakten.

– Jag var aktiv medlem i Svenska Afghanistankommittén och kallades till Försvarsmakten för att jobba som figurant för svenska trupper som skulle till Afghanistan. Från början var jag bara en figurant men sedan tyckte de att jag passade bra som tolk, så jag fick ett erbjudande att åka med till Afghanistan och jobba som militärtolk, berättar Wakil Zariab.

 

Valde yrket som tolk
När Wakil kom tillbaka till Sverige efter uppdragen som militärtolk kändes det självklart att det var tolkyrket han skulle satsa på.

–  Direkt efter att jag kom hem sökte jag jobb som tolk. Jag var helt fascinerad av att hjälpa två parter och att få vara verktyget som gör att de förstår varandra. Som tolk är du det bästa verktyget mellan individerna som inte kan varandras språk.

Sedan 2008 har Wakil arbetat som tolk. Eftersom han hade erfarenhet och ett bra rykte fick han jobb direkt.

– Jag hann inte utbilda mig innan jag fick jobb. Men sedan har jag utbildat mig på högskolan och gått olika kurser via tolkförmedlingar samt militärtolkutbildning. Det är viktigt med utbildning, man lär sig mycket.

Idag jobbar Wakil heltid på Hero Tolk, en arbetsgivare han trivs väldigt bra med.

– Jag skulle beskriva Hero som fantastisk, mycket pålitlig och professionell. De följer upp, man får hjälp och jag får feedback så att jag vet att jag gör ett bra jobb.

 


”Det glömmer jag aldrig”

Wakil tolkar inom dari, persiska, urdu, pashto och hazaragi. Han trivs bra med tolkyrket och känner att han får göra det han alltid brunnit för – att ge service och hjälpa andra människor.

– Jag känner att jag hjälper individerna och efter uppdraget vet jag att jag har gjort ett bra jobb, att personerna är nöjda. Det ger mig positiv energi. Ett av de starkaste tolkminnena jag har var under ett tolkuppdrag i Kalix. Det var åt en familj som hade en speciell dialekt. De hade träffat flera olika tolkar som inte kunde förstå och hjälpa dem. När jag kom dit visade de sig att familjen kom från samma område som min farmor, så jag kunde dialekten. Advokaten och handläggaren blev jätteglada och familjen ville krama mig. Det glömmer jag aldrig. Sedan blev jag deras tolk fram till uppehållstillståndet.

Wakil berättar vidare att tolkyrket även kan innebära att man ställs inför utmanande och känslomässiga uppdrag.

–  Som tolk spelar man en viktig roll mellan individerna, det är jätteviktigt att vara opartisk och inte blanda in sina egna åsikter. Men det är många känslomässiga upplevelser, till exempel när man ska ge ett dåligt besked till anhöriga. Vi är också människor och när man ska ge jobbiga meddelanden påverkas vi också. Jag minns en gång när jag tolkade på migrationsverket, det var en 14 åring som var höggravid. Jag blev så berörd av hennes berättelse att jag började gråta. Det har aldrig hänt mig förut, det blev väldigt känslomässigt så jag fick be om en paus, men alla inblandade hade full förståelse. En bra psykolog sa till mig att ’knyt säcken på jobbet och lämna den där. Berätta aldrig vad du upplevt och vad du varit med om på jobbet när du kommer hem. Skilj på jobb och familj’, och det har jag gjort, avslutar Wakil.

Dela: