”Alina Frantsuzova: Tänk om alla myndigheter visste när man ska använda tolk”

Hero Tolk hejar på spännande projekt som dette:

Tillsammans med Svenska Akademien har Språkrådet vid Isof gett fem språkvisionärer i uppdrag att ta fram och presentera sin egen vision om hur det svenska språksamhället kan förbättras.

”Med utgångspunkt i visionerna vill vi starta ett samtal om vad som är ett bra språksamhälle, vad språket har för roll i ett välfungerande samhälle, och hur språkliga insatser kan bidra till en hållbar utveckling. Projektet har letts av Linnea Hanell och Sofia Tingsell vid Språkrådet, Björn Melander vid Uppsala universitet, samt Tomas Riad vid Svenska Akademien. ”

Läs mer om prosjektet här: https://www.isof.se/pa-gang/informationskampanjer/sprakvisionen/alina-frantsuzova-tank-om-alla-myndigheter-visste-nar-man-ska-anvanda-tolk

Dela: