Konferenstolkning av högsta kvalitet

Vid större möten där deltagarna har olika språk – t.ex. internationella konferenser, events, affärsmöten och statsbesök – är det bra att anlita en erfaren konferenstolk. Det har Hero Tolk.

Tolkteam och kontaktperson handplockas för uppdraget

Baserat på uppdragets specifika behov och dina önskemål handplockar vi ett tolkteam och en ansvarig kontaktperson.

Vi anlitar främst medlemmar i AIIC (Internationella Konferenstolkförbundet) och i andra hand etablerade konferenstolkar med dokumenterad erfarenhet av affärsområdet.

Hero Tolk har branschens främsta projektledare med lång erfarenhet av helhetslösningar kring konferenstolkning samt affärstolkning. En av dessa blir din kontaktperson och följer dig från offertförfrågan till utvärdering efter avslutat uppdrag.

Olika tolkningstekniker vid konferenser

Vid en konferenstolkning används två olika tolktekniker:

  • Vid simultantolkning arbetar tolken oftast från en kabin eller visktolkar bredvid deltagarna med tolkbehov.
  • Vid konsekutiv tolkning står tolken oftast med föreläsaren på scen och förmedlar det som sägs med viss fördröjning.

Kontakta oss gärna så ser vi tillsammans över vilken teknik som passar bäst för just ditt uppdrag.

Helhetslösningar för konferenstolkning

Vi kan ta hand om allt som rör konferenstolkningen: tolkar, teknisk utrustning (t.ex. tolkbås, ljudsystem, mikrofoner och headset) men också bokning av hotell, lokal och allt annat som kan behövas i sammanhanget.

Internationella kunder och fina referenser

Bland våra kunder finns flera internationella företag, välgörenhetsorganisationer och statliga myndigheter som verkar internationellt och därför har ett stort behov av konferenstolkning.

Vi har fina referenser som vi gärna delar med oss av om du önskar.

Hög sekretess och kvalitetssäkring

Våra tolkar och personal arbetar alltid under strikt tystnadsplikt. Allt material vi får från er förvaras på säkra, lösenordskyddade servrar och hanteras bara av den projektledare som ansvarar för konferenstolkningen.

Hero Tolks verksamhet är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2015.


Dela: