Jobba som tolk hos Hero Tolk

Är du intresserad av att jobba som frilanstolk för Hero Tolk? Har du den språkliga kompetens som behövs? Fyll i Intresseanmälan och sänd till oss.

Du kan skicka in den elektroniskt till tolk@herotolk.com.

När du sänder in intresseanmälan förbinder du dig även att iaktta tystnadsplikt och reglerna i ”God tolksed”. I samband med ansökan skickar du även in begäran om utdrag ur belastningsregistret till polisen (se högerspalten). När svaret kommer lämnar du in det i ett oöppnat kuvert till oss.

Yrkesetiska regler

Som tolk för Hero Tolk förbinder du dig att följa Kammarkollegiets vägledning för auktoriserade tolkar ”God tolksed”. Dessa etiska regler och riktlinjer gäller även för tolkar med en annan kompetens och utbildning än Kammarkollegiets auktorisering.

I ”God tolksed” står bland annat att tolken ska vara neutral, förmedla allt som sägs, inte vara jävig och att tolken har tystnadsplikt. Syftet med tystnadsplikten är att förhindra skada som skulle kunna uppstå om vissa uppgifter lämnades ut. Tystnadsplikten regleras i lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare och i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Tips och råd vid tolkning

  • Förbered dig alltid väl inför uppdraget. Kontrollera adressen på kartan eller GPS samt restid.
  • Kom alltid i tid till uppdraget, gärna 10 minuter före. Om du är försenad – ring omgående till oss och meddela när du beräknar att vara hos kunden.
  • Mobilen ska vara avstängd under tolkningen.
  • Placera dig rätt i rummet.
  • Du måste vänta kvar hos kunden (om inte kunden meddelar annat) hela den bokade tiden enligt avtal med våra kunder. Klienten kan bli sen.
  • Klä dig vårdat och använd inte stark parfym.
  • Vid telefontolkning skall du vara ensam i rummet och sörja för att det inte finns några störande ljud i närheten.

Tilldelat tolk/översättningsuppdrag

När du har blivit tilldelad ett uppdrag som du har tackat ja till betyder det att vi har slutit ett avtal med dig om uppdragets utförande. Om du vill lämna tillbaka uppdraget måste du ange ett giltigt skäl annars blir vi tvungna att ta ut en vitesavgift från dig då vi i vår tur annars bryter mot ramavtalet som vi har med kunden och eventuellt inte kan ge den service som vi har lovat. Det är inte tillåtet att lämna tillbaka uppdrag samma dag som tolkningen ska äga rum utan giltig anledning (t.ex. akut sjukdom).

Tolkrekvisition

Tolkrekvisitionen bestyrker att tolkuppdraget har slutförts och att övriga utlägg har godkänts av kunden. Tolken får ej lägga till några uppgifter efter kundens godkännande och underskrift. Utan kundens underskrift räknas tolkrekvisitionen som ogiltig. Undantag är telefontolkningsrapportering då du på heder och samvete meddelar oss din tolktid efter avstämning med kunden.

Fyll i eventuella parkeringsavgifter på tolkrekvisitionen och bifoga parkeringsbiljett i original för att få ersättning för dessa utlägg. Trängselskatt ersätts också så glöm ej att även fylla i den på tolkrekvisitionen.

Inlämning av tolkrekvisitioner sker fortlöpande och senast 3 dagar efter utfört uppdrag, och arvodet betalas sedan ut nästföljande månad.

Tolkrekvisitioner får max vara 1 (en) månad gamla. Vi kan ej debitera våra kunder för uppdrag som är äldre än en månad.

Tolkrekvisitionerna skriver du enkelt ut från länken här eller hämtar på närmaste lokalkontor i Stockholm eller Uppsala.

Tolkning till advokat

För kostnadsberäkningar i samband med tolkningar åt advokater – meddela oss din sluttid samt eventuella kostnadsutlägg direkt efter avslutat uppdrag på:

Telefon:         010-550 97 15

E-post:          lon@herotolk.com

 

Egen firma

Om du har en egen firma och vill fakturera gäller följande villkor:

  • Faktureringsvillkor 30 dagar netto från fakturans ankomstdatum
  • F-skattebevis bifogas i samband med intresseanmälan
  • Fakturor mejlas till invoice.5564004546@kollektor.no

Arvode

Utbetalning av arvode sker ca den 25:e varje månad och omfattar uppdrag utförda under den föregående månaden. En enkel förteckning av uppdragen finns på fakturan. Vi samarbetar med Danske bank och följer deras utbetalningsrutiner. Har du frågor om utbetalningen av ditt arvode, önskar ett specificerat löneunderlag eller vill meddela ändring av bankkonto är du välkommen att kontakta lon@herotolk.com.

 

Reseersättning:

Samtliga län, omfattar ej juridiska tolkningar

Tillkommer vid platstolkning

Resa inom samma postnummerområde (de tre första siffrorna i tolkens postnummer) ersätts inte. För övriga resor utgår reseersättning. Ersättning är 37 kr per 30 minuter, och resan ersätts från minut 61. Hero Tolk har andra avtal för reseersättning med vissa kunder. Arvode för tolkningar, restid och km kommer för dessa kunder att beräknas enligt de respektive avtalen.

Utlägg skall styrkas med originalkvitton.

Endast om resan tur- o retur överstiger 50 km kan km-ersättning utgå. Vill du använda bil skall det meddelas tolkkoordinatorn i förväg.

Beräkning sker med Eniros vägbeskrivning 1:85 kr/km

Ob-tillägg: Före kl. 07.00 och efter kl. 18.00 på vardagar, under lördagar, söndagar och helgdagar tillkommer ersättning för obekväm arbetstid 50 % under vardagar och 100 % under helg.

Inom SL:s område utgår ersättning med 30 kr per dag för SL-månadskort och 32 kr per resa för reskassan (uppdateras enligt SL:s prislista).

Tolk-ID

Alla våra tolkar ska ha en tolkbricka när de tolkar. Beställ en tolkbricka genom att mejla eller posta ett foto, uppge för- och efternamn, personnummer samt språk.

Tolkutbildning

Det finns många kurser även för dig som redan har en fullständig grundutbildning som tolk. Mer information om det hittar du vid ”Utbildningar” under fliken ”Nyttiga länkar”. Glöm inte att meddela om du har gått en kurs eller utbildning och skicka kopia på intyg så att vi kan registrera det.

 Intyg

Om du behöver ett intyg kontakta oss på tolk@herotolk.com. Skriv ”intyg” i meddelanderaden och skriv kortfattat vad det är för något slags intyg du behöver, vilken period det gäller samt namnet på myndigheten (eller t.ex. a-kassan) som ska ha intyget.

Ändring av kontaktuppgifter

Det är viktigt att du omgående meddelar oss eventuella ändringar av mobilnummer, mejladress, postadress, clearingnummer, bankkonto eller banknamn. Ändringarna mejlas till tolk@herotolk.com.

Vägledning och stöd

Tolkyrket kan ibland vara psykiskt krävande och ibland kan man behöva olika former av stöd och hjälp. Prata med oss så kan vi komma överens om vilken hjälp du behöver. Vi samarbetar med handläggare och samtalsterapeuter från bl.a. Röda Korset.