VILLKOR – INKÖP AV ÖVERSÄTTNING

• Vänligen meddela oss så snart som möjligt om du kan ta uppdraget eller inte samt signalera om språkangivelsen skulle vara felaktig. (Kunden skriver ibland fel språk.)

• Expresspriser gäller under förutsättning att översättningen levereras inom angiven leveranstid.

• Översätt alltid stämplar. Om stämplarna är skrivna på svenska eller på engelska så skall dessa inte översättas utan skriv [Stämpel på svenska, ö. a.])

• Av sekretesskäl vill vi be alla översättare att radera alla handlingar (manus och översättning) från e-post och hårddisk så fort som möjligt efter leverans (invänta dock bekräftelse på att vi har mottagit texten).

• Du förbinder dig att utföra uppdraget i enlighet med god translatorssed.

• Vi ber er att vara uppmärksamma på att årtal skall vara korrekt återgivna i översättningen samt att ni i förekommande fall konverterar från respektive tideräkning (t.ex. hijri eller shamsi) till gregoriansk tideräkning och skriv datumet samt skriv [motsvarande … enligt gregoriansk tideräkning, ö. a.]

• Ej överenskommen försening i leverans enligt kan innebära ekonomiska konsekvenser för dig och summan för förseningen kommer att att dras av vid din nästa utbetalning eller motsvarande hela ordersumman om kunden avbokar uppdraget hos oss på grund av din försening.

• Om du väljer att skicka fakturan via e-post:

• Begär alltid en bekräftelse från oss på att fakturan har kommit fram!

• Faktura på utfört arbete ska vara oss tillhanda inom 30 dagar från arbetets avslutande. Fakturor avseende projekt äldre än 3 månader efter projektets slutdatum kommer vare sig att accepteras eller betalas ut.

• Alla fakturor skall sändas till:
Hero Tolk AB
Postbox PG 1403
737 84 Fagersta

Organisationsnummer: 556400-4546, VAT: SE556400454601.

Du kan även skicka din faktura till oss på följande mailadress invoice.5564004546@kollektor.no

Är du intresserad av att ingå i vårt växande nätverk av översättare? Ladda ner vår intresseanmälan, fyll i dina uppgifter och skicka in till oss.