För tolkar & översättare

Anmäl semester och frånvaro           Ekonomi/lön

Tolkrekvisition                                    God tolksed

Formulär/Blanketter                           Lediga tjänster

Nyttig information                              Domstolsverkets taxa

God translatorssed                            Arbetsgivarintyg

Tolkrekvisitioner ska mailas till ekonomi@herotolk.se eller postas till följande adress: Hero Tolk, Torsgatan 79, 113 37 Stockholm.

Hero Tolk har som mål att leverera de bästa tolkarna i alla språk till alla uppdrag. På kontoren i Uppsala och Södertälje tillsätts tolkuppdragen. Hero Tolk har en administrativ avdelning som är placerad i Stockholm. Där arbetar vi med rekrytering, internutbildning och vägledning av tolkar.

Frågor: Har du inte fått svar på din fråga Dzejla Abdulahovic, ansvarig för tolkförmedlingen (0704-75 89 75), dzejla@herotolk.se. Vid faktura eller lönefrågor vänligen kontakta vår ekonomiavdelning på (010-550 97 17), faktura@herotolk.seekonomi@herotolk.se.


Dela: