För tolkar & översättare

Anmäl semester och frånvaro           Ekonomi/lön

Tolkrekvisition                                    God Tolksed

Formulär/Blanketter                           Lediga tjänster

Nyttig information                              Domstolsverkets taxa

God translatorssed                            Arbetsgivarintyg

Kvalitets- och miljöpolicy

 

Tolkrekvisitioner ska mailas till ekonomi@heroeurope.com.

Hero Tolk har som mål att leverera de bästa tolkarna i alla språk till alla uppdrag. På kontoren i Uppsala och Stockholm tillsätts tolkuppdragen. Hero Tolk har även en administrativ avdelning som är placerad i Stockholm. Där arbetar vi med rekrytering, internutbildning och vägledning av tolkar.

Fakturainformation:

Vi på Hero Tolk AB, organisationsnummer 556400-4546, byter faktureringsadress från och med 2018-05-01. För att minska vår manuella hantering av leverantörsfakturor och säkerställa korrekt tolkning av fakturainformationen önskar vi i första hand ta emot era fakturor elektroniskt (Svefaktura). Vi använder Pagero som tjänsteleverantör.
Har ni i dagsläget inte möjlighet att skicka era fakturor på den vägen så går det bra att skicka som PDF/Tiff via mail till invoice.5564004546@kollektor.no

Vår nya faktureringsadress är:
Hero Tolk AB
Postbox PG 1403
737 84 Fagersta

Vänligen ange projektnummer som referens på fakturorna.
944 – Tolkverksamheten
945 – Översättningsverksamheten
947 – Konferenstolkning

Frågor:
Har du inte fått svar på din fråga Dzejla Abdulahovic, ansvarig för tolkförmedlingen (0704-75 89 75), dzejla@heroeurope.com. Vid faktura eller lönefrågor vänligen kontakta vår ekonomiavdelning på (010-550 97 17), ekonomi@heroeurope.com.


Dela: