För kunder

KONTAKTUPPGIFTER FÖR BOKNING

Webb      herotolk.se logga in på vår Webbportal. Inloggningsuppgifter erhålls genom att maila tolk@herotolk.com

E-post  tolk@herotolk.com

Telefon  010-550 97 15 (dygnet runt)

 

Akuta bokningar efter kontorstid

Efter kontorstid (kl. 17.00 – 08.00 samt på helger) kopplas telefonerna över till vår egen jourservice (samma telefonnummer: 010-550 97 15) som tar emot och tillsätter uppdrag under kvällar, nätter och helger. Under jourtid bokar vi endast akuta uppdrag, men vårt webbokningssystem är förstås alltid öppet för bokningar längre fram i tiden.

BOKNING AV TOLK

Begär först kundnummer genom att mejla tolk@herotolk.com. Beställ i så god tid som möjligt. Lämna fullständiga uppgifter om platsen som tolkningen ska äga rum på och personen som behöver tolk (kund, patient, klient). Ange hur lång tid som uppdraget varar, klockslaget som det startar och slutar. Ange språk och eventuell dialekt samt vilket land som klienten kommer ifrån. Uppge speciella önskemål på tolken såsom t ex kön eller särskild kompetens.

BEKRÄFTELSE

Bekräftelse av beställt tolkuppdrag sker till angiven e- postadress direkt efter registrering. Bekräftelse av tilldelat tolkuppdrag sker till angivet mobiltelefonnummer eller e- postadress så fort en tolk åtagit sig uppdraget i fråga. Bokar du via webben så kommer bekräftelsen automatiskt till den e- post du har uppgett vid bokningstillfället.

FAKTURAFRÅGOR:

Som kund kan du välja om du vill ha en faktura per uppdrag eller samlingsfaktura. Vi fakturerar normalt sett 2 gånger per månad. Har du frågor om eller anmärkningar på fakturor, så vänd dig till faktura@herotolk.com.

KVALITÉ OCH MILJÖ

Hero Tolk arbetar med stort fokus på kvalité och ständig förbättring av våra tjänster. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015. Vi jobbar också mycket med att minska vår påverkan på miljön och hur vi som språkleverantör kan erbjuda klimatsmarta tjänster till våra kunder. Hero Tolk har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001:2015. Ni kan läsa mer i vår kvalitets- och miljöpolicy här.

 AVVIKELSER

Syftet med avvikelsehanteringen är att bearbeta rapporterade fel för att kunna förbättra kvalitet genom att undanröja orsaker till negativa händelser, tillbud och risker.

Akuta avvikelser

Akuta avvikelser är till exempel att en tolk är försenad eller inte svarar i telefonen på avtalad tid eller om du inte har fått någon bekräftelse från oss. Ring direkt till oss på telefonnummer 010-550 97 15 så hjälper vi dig gärna på en gång.

 Ej akuta avvikelser

Information om avvikelser av mindre akut karaktär kan du antingen mejla till tolk@herotolk.com, skriv aktuellt ordernummer och det du vill rapportera. Vi återkopplar till dig så snabbt som möjligt. Du kan även rapportera via Tolkportalen under ”Avvikelse”på varje tolkuppdrag (inloggningsuppgifter krävs).


Kurs i tolkanvändning för kunder

Vi prioriterar alla våra kunder och har rutiner som garanterar att högsta möjliga service och kvalitet säkerställs. Genom aktiv handledning skapar vi möjlighet för kunden att hantera olika situationer i samband med användning av våra tolktjänster.

Kursen innehåller:

  • Gällande lagar och bestämmelser av tolkens uppgift
  • Råd vid användning av telefon- och platstolk
  • Kvalitetssäkring
  • Kammarkollegiets tolkföreskrifter
  • Utmaningar och fördelar vid användning av telefontolk.

För mer information/beställning av våra kundkurser, oss på tolk@herotolk.com

Genom ett aktivt samarbete med våra kunder försäkrar vi oss om att alla kunder är i stånd att hantera tolksituationen. Ibland handlar orsaken till ett bra och dåligt tolksamtal även om kundens kunskap i att använda tolk.

Hero Tolks mål är att erbjuda dig som kund hög kvalitet och bra service. Om du inte är nöjd med våra tjänster är vi mycket tacksamma om du ger oss besked om detta så att vi får en chans att förbättra oss. Våra kunder är en viktig del i vårt kvalitetssäkringsarbete och vi uppskattar såväl positiv som negativ återkoppling!

Våra tjänster


Dela: