Vi är experter på affärstolkning

Ska ditt företag ha ett viktigt affärsmöte med en internationell partner eller kund? Låt inte språksvårigheter stoppa ert samarbete. Vi har tolkar som är experter på affärstolkning.

Behöver du en affärstolk?

Alla våra tolkar inom området är utbildade och har stor erfarenhet av affärsmöten, bolagsstämmor, utländska besök, styrelsemöten och liknande. Dessutom har de fina dokumenterade referenser från tidigare uppdrag.

I den här typen av sammanhang är dialogtolkning vanligast: då återger tolken några meningar i taget. Ibland används också viskningstolkning, med eller utan digital utrustning. Då viskar tolken till de som har tolkbehov samtidigt som talaren pratar.

Vilken tolk passar dig?

Beroende på vilken slags affärstolkning du behöver har vi olika tolkar med bred kompetens som är specialiserade på varierande ämnesområden. Vi handplockar alltid rätt person till det specifika uppdraget för att mötet ska ge bästa möjliga utfall.

Kontakta oss så hjälper våra projektledare dig att föreslå den tolk som passar er och uppdraget bäst. Vi tar fram den lämpligaste lösningen för dina behov och presenterar en kostnadseffektiv offert. Är du även i behov av en tolk till en konferens? Läs mer om vad vi kan erbjuda inom konferenstolkning.

Sekretess- och kvalitetssäkring

Tolkarnas uppdrag inom affärstolkning följer samma regler som gäller för våra andra tolkar: de arbetar alltid under strikt tystnadsplikt och med högsta sekretess. Inga dokument eller annan formalia lämnar våra säkra servar.

Hero Tolks verksamhet är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2008.


Dela: