Om oss

Vilka är vi?

Hero Tolk AB har mer än 40 års erfarenhet som leverantör av språktjänster. Företaget har på senare år genomgått en kraftig expansion och öppnat nya lokalkontor och mer än fördubblat personalstyrkan.

I augusti 2015 köptes bolaget upp av Hero Norge A/S, och i december samma år tillträdde Carima Ramteen som VD för Hero Tolk Sverige.

Tjänster

Vi förmedlar platstolkning, telefontolkning, konferenstolkning och tillhandahåller även översättningstjänster, språkgranskning, kontrolläsning av texter samt grafisk produktion till hela landet inom alla branscher. Vi erbjuder våra tjänster till såväl den offentliga som privata sektorn. Våra största kunder återfinns inom landsting, myndigheter och kommuner samt inom advokatkåren, ambassader och internationella organisationer. Vi har en hög förmedlingskapacitet och tillsättningsvolym.

Vi har ett landsomfattande nätverk av kvalificerade tolkar som täcker närmare 265 språk. Många av våra tolkar har arbetat tillsammans med oss ända från starten. Våra tolkkollegor har gedigna språkkunskaper i såväl svenska som tolkspråket, god samhällsorientering och en omfattande tolkutbildning. Vi ställer också höga krav på frilanstolkarnas personliga egenskaper. Tolkyrket kräver stor lyhördhet och professionalitet inför uppgiften och tolksamtalen innehåller många gånger känslig information. Tolken utgör länken mellan två parter och ska få samtalet att att fungera problemfritt. Alla inblandade parter måste därför kunna lita på att den information som förmedlas blir korrekt framförd.

Vision

Vår vision är att bli den bästa språkleverantören på marknaden. Vi vill skapa nöjda kunder och en kostnadseffektiv verksamhet. För att nå dessa mål lägger vi stor vikt vid kvalitetssäkring i alla delar av verksamheten. Kontoren i Stockholm, Södertälje och Uppsala är kvalitetscertifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008 med certifikat från SP Certifiering (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Certifieringen innebär att vi följer särskilda mätbara rutiner för att säkerställa kvaliteten på våra tjänster. Vår verksamhet granskas varje år av SP Certifiering och omcertifieringen för 2016 klarade vi med gott betyg.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla organisationens metoder och processer.

Ett urval av våra kunder


Dela: