Konferenstolkning

Vid olika typer av möten exempelvis större internationella konferenser, events, marknadsundersökningar, affärsmöten, statsbesök, delegationer eller andra typer av möten där samtliga eller flera av deltagarna är i behov av tolk är det en god idé att anlita en erfaren konferenstolk.

Vid en konferenstolkning används två olika tolktekniker, antingen simultantolkning där tolken vanligtvis tolkar från en kabin eller sitter bredvid deltagarna som har tolkbehov och visktolkar. Eller konsekutiv tolkning där tolken vanligtvis står med föreläsaren på scen och tolkar det som sägs med viss fördröjning. Kontakta oss gärna för att i samråd se över vilken teknik som passar bäst för just din konferenstolkning.

Hur vi jobbar

Hero Tolk handplockar ett tolkteam samt en ansvarig kontaktperson som skräddarsyr er konferenstolkning efter just era specifika behov. Vi arbetar främst med konferenstolkar som är medlemmar i AIIC (Internationella Konferenstolkförbundet) och i andra hand med andra etablerade konferenstolkar med dokumenterad erfarenhet av konferenstolkning.

Helhetslösningar

Vi kan ta hand om alla delar som rör just konferenstolkningen: vi ordnar allt från tolkar, teknisk utrustning (tolkbås, ljudsystem, mikrofoner, headset, med mera) men också bokning av hotell, lokal och allt annat du som kund har behov av i samband med din konferenstolkning. Du får också hjälp av marknadens mest erfarna projektledare, med lång erfarenhet av att anordna helhetslösningar kring konferenstolkning. En av dessa blir din kontaktperson från offertförfrågan till utvärdering efter avslutat uppdrag.

Våra kunder

Bland våra kunder finns flera internationella företag, välgörenhetsorganisationer, statliga myndigheter med flera som jobbar mycket internationellt och har ett stort behov av konferenstolkning. Referenser finns och kan lämnas på begäran.

Sekretess och kvalitetsäkring

Hero Tolk är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008. Våra tolkar och personal arbetar alltid under strikt tystnadsplikt. Samtligt material vi får från er hanteras enbart av ansvarig projektledare för konferenstolkningen och förvaras på säkra och lösenordskyddade servrar.


Dela: