För kunder

Kurs i tolkanvändning för kunder

Vi prioriterar alla våra kunder och har rutiner som garanterar att högsta möjliga service och kvalitet säkerställs. Genom aktiv handledning skapar vi möjlighet för kunden att hantera olika situationer i samband med användning av våra tolktjänster.

Kursen innehåller:

  • Gällande lagar och bestämmelser av tolkens uppgift
  • Råd vid användning av telefon- och platstolk
  • Kvalitetssäkring
  • Kammarkollegiets vägledning «God tolksed»
  • Utmaningar och fördelar vid användning av telefontolk.

För mer information/beställing av våra kundkurser, kontakta Carima Ramteen, 0704-83 69 52, carima@herotolk.se och Dzejla Abdulahovic, 0704-75 89 75, dzejla@herotolk.se

Genom ett aktivt samarbete med våra kunder försäkrar vi oss om att alla kunder är i stånd att hantera tolksituationen. Ibland handlar orsaken till ett bra och dåligt tolksamtal även om kundens kunskap i att använda tolk.

Hero Tolks mål är att erbjuda dig som kund hög kvalitet och bra service. Om du inte är nöjd med våra tjänster är vi mycket tacksamma om du ger oss besked om detta så att vi får en chans att förbättra oss. Våra kunder är en viktig del i vårt kvalitetssäkringsarbete och vi uppskattar såväl positiv som negativ återkoppling!

Vill du rapportera en avvikelse? Ladda ner vår avvikelsrapport här.


Dela: